De 5 meest gemaakte fouten in de belastingaangifte

Welke fouten worden er het meest gemaakt in belastingaangiften? Voorkom dat je ook deze fouten maakt en bekijk snel de top 5 hieronder.

1. Onjuiste aangiften door fouten in de administratie

Onjuiste aangiften door een onvolledige of gebrekkige administratie komen veel voor. Hoe complexer de administratie, hoe meer risico op onvolkomenheden. Een freelancer die 4 à 5 dagen per week voor een opdrachtgever werkt, maandelijks een factuur stuurt en per bank wordt betaald, zal minder snel tegen fouten in de administratie aanlopen dan een zzp’er met meerdere opdrachtgevers en contante geldstromen. De nog te betalen belasting loopt in dit soort zaken wel vrij snel op en bedragen van meer dan een ton komen regelmatig voor, ook in het geval van een eenmanszaak/zzp’er.

2. Aftrekken van privékosten

Een andere veelgemaakte fout is het doen van privé uitgaven op kosten van de onderneming. Dit heeft gevolgen voor zowel de inkomstenbelasting als de omzetbelasting.  Deze uitgaven zijn ten onrechte in mindering gebracht op de winst en de omzetbelasting is ten onrechte in vooraftrek gebracht.

Aan wat voor uitgaven moet je dan denken? Aanschaf van elektronica, zoals mobiele telefoons en computers voor familieleden. Ook verbouwingen aan de eigen woning op kosten van de onderneming komt met enige regelmaat voor. Daarnaast zijn er de bekende privé etentjes, – uitjes en -lidmaatschappen die tot discussie leiden.

Per kostenpost hoeft dit niet direct tot omvangrijke correcties te leiden, maar omdat vaak sprake is van een patroon, correcties over meerdere jaren kunnen plaatsvinden en er meestal ook boetes worden opgelegd van 25% of 50% van de te weinig geheven of betaalde belasting, kunnen de bedragen toch snel oplopen.

3. Auto

De auto is ook vaak voer voor discussie. Regelmatig wordt er een auto gekocht op naam en kosten van de onderneming maar wordt er geen inkomen bijgeteld wegens privégebruik. Van de bijtelling kan alleen worden afgezien als via een sluitende rittenadministratie kan worden bewezen dat er niet meer dan 500 km in een jaar wordt gereden. Juist dat bewijs ontbreekt of is gebrekkig. Afhankelijk van de cataloguswaarde van de auto kan dit een substantiële post vormen als dit wordt gecorrigeerd.

Ook komt regelmatig voor dat een privéauto zowel privé als zakelijk wordt gebruikt en de kosten van de auto volledig door onderneming worden betaald. Dat is niet juist. Deze kosten horen niet in de onderneming thuis. Wel kun je een kilometervergoeding aan je onderneming in rekening brengen van 19 cent per kilometer (21 cent vanaf 2023).

4. Afschrijvingen

Er wordt nog weleens afgeschreven op bedrijfsmiddelen (auto’s, kantoorinventaris, elektronica etc.) waarop al volledig is afgeschreven of die al in een eerder jaar zijn verkocht.

Onterechte afschrijvingen raken zowel de balans als de verlies & winstrekening. De correctie van de verlies & winstrekening heeft gevolgen voor de inkomstenbelastingheffing. De winst van de onderneming neemt toe. Slechte of gebrekkige communicatie met de boekhouder is een van de oorzaken hiervan.

5. Omzetbelastingproblematiek

Het toepassen van het onjuiste tarief is ook een veel voorkomende fout. De omzetbelasting is een vak apart en fouten zijn snel gemaakt. Aangezien de aangifte omzetbelasting ieder kwartaal terugkomt, kan de omvang van de correcties snel oplopen. Heb je vragen over de toepassing van een vrijstelling of tarief ga dan naar belastingadviseur die gespecialiseerd is op het gebied van omzetbelasting.

Het komt daarnaast vaak voor dat bij het opstellen van de jaarstukken naar voren komt dat er nog een bedrag aan omzetbelasting moet worden betaald. Dat kan allerlei oorzaken hebben en is op zichzelf geen probleem. Wel wordt het een probleem als daarvan geen melding wordt gemaakt bij de Belastingdienst door middel van een suppletie. Dat is namelijk een verplichting en op het niet naleven daarvan staan forse boetes.

Bron: ZZP Nederland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *