Leuker kunnen we het niet maken...

Nieuws voor particulieren

RSS Laatste nieuws voor particulieren
 • De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan over het box 3-inkomen juni 6, 2024
  De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de Herstelwet en de Overbruggingswetgeving in strijd zijn met het Europees verdrag voor de Rechten van de mens (EVRM). Volgens de uitspraak mogen wij alleen het werkelijk rendement op uw vermogen belasten, als dit lager is dan het fictief rendement.
 • U krijgt binnenkort een nieuwe berekening van de huurtoeslag voor 2024 mei 16, 2024
  Uw huurtoeslag voor 2024 wordt een beetje hoger. Hiermee wil de overheid de koopkracht ondersteunen. Daarom krijgt iedereen een nieuwe berekening. U kunt maximaal € 36,60 extra huurtoeslag over heel 2024 krijgen.
 • Verandering betaling fijnstoftoeslag in 2024 april 24, 2024
  Vanaf 2024 gaat de Belastingdienst de motorrijtuigenbelasting voor personenauto’s en bestelauto’s innen via een nieuw systeem. Daardoor verandert de betaling van de fijnstoftoeslag en de motorrijtuigenbelasting.
 • Hulpmiddel 'Waarde going concern berekenen' nu ook geschikt voor 2024 april 15, 2024
  Het hulpmiddel 'Waarde going concern berekenen' is actueel gemaakt. U kunt het nu ook gebruiken om de waarde going concern te berekenen van een agrarisch bedrijf dat u in 2024 hebt gekregen door een erfenis of schenking. Deze waarde hebt u nodig voor uw aangifte erfbelasting of schenkbelasting.
 • Inloggen Mijn toeslagen alleen met DigiD app of sms-controle maart 25, 2024
  U kunt alleen nog inloggen op Mijn toeslagen met de DigiD app of met een sms-controle. U kunt dus niet meer inloggen met alleen uw gebruikersnaam en wachtwoord. Door deze nieuwe manier van inloggen zijn uw persoonlijke gegevens nog beter beschermd.
 • Uw machtigingen voor uw intermediair inzien of intrekken maart 25, 2024
  Maakt u voor uw belastingzaken gebruik van een belastingadviseur of boekhouder (intermediair)? En hebt u uw intermediair gemachtigd om digitale gegevens van u te ontvangen via ons? Vanaf 1 augustus 2023 kunt u als particulier of ondernemer uw geregistreerde machtigingen zelf inzien of eventueel intrekken. Deze functionaliteit is sinds 21 maart 2024 uitgebreid voor medewerkers […]
 • Verzoeken om schadevergoeding inkomensafhankelijke huurverhoging afgewezen maart 11, 2024
  De Belastingdienst verstrekt in het kader van de inkomensafhankelijke huurverhogingen inkomensverklaringen aan verhuurders. Hiermee wordt beoogd ‘scheefwonen’ tegen te gaan. De Hoge Raad heeft eind 2022 geoordeeld dat voor deze verstrekkingen in de periode van 1 maart 2013 tot 1 april 2016 de wettelijke basis onvoldoende was. Zo'n 7.000 huurders hebben naar aanleiding hiervan verzocht […]
Belastingaangifte... ze vragen nooit naar mijn voorstellingsvermogen