Disclamer Goodfellas

Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van Goodfellas zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Goodfellas geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt Goodfellas u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst Goodfellas u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).Is in deze mail een leningsovereenkomst mee gezonden dan aanvaard Goodfellas uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijk ten aanzien van het gebruik van deze overeenkomst. De hoogte van het geleende bedrag, de rente en datum van de overeenkomst zijn allen geheel voor eigen verantwoordelijkheid. De leningsovereenkomst dient slecht als voorbeeld. Voor het verkrijgen van volledige zekerheid omtrent het zakelijke karakter van de lening dient vooraf de fiscus te worden geraadpleegd.